نحوه برقراری تماس با مدیکالا


شما می توانید از طریق تماس تلفنی , ارسال ایمیل , ارسال دورنگار و یا مراجعه حضوری پس از تعیین وقت قبلی با ما تماس حاصل نمائید .

شماره تلفن های تماس : 77056505 - 09121088020

دورنگار : 77056514

ایمیل : Info@MediKala.com